Ανακαλύψτε τη Δύναμη της Τεχνητής Νοημοσύνης (A.I.) στην Ανάλυση Δεδομένων

Live Online ή Δια Ζώσης Training Sessions
Διάρκεια Εκπαίδευσης: 7 ημέρες 
Ώρες Εκπαίδευσης: 18

 

Αναβαθμίστε τις Δεξιότητες Ανάλυσης Δεδομένων σας με Τεχνητή Νοημοσύνη!

Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε την επαναστατική δύναμη της Τεχνητής Νοημοσύνης στην ανάλυση δεδομένων μέσω του νέου μας πρωτοποριακού σεμιναρίου. Ειδικά σχεδιασμένο για επαγγελματίες στους τομείς της χρηματοοικονομικής ανάλυσης, τραπεζικής και λογιστικής, καθώς και όσους ασχολούνται με ανάλυση δεδομένων το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει τα πιο πρόσφατα εργαλεία και εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης, όπως το ChatGPT, Microsoft Copilot.

Μετά το επιτυχημένο λανσάρισμα του ChatGPT από την Open AI , έχουμε την εμφάνιση του CoPilot από την Microsoft το οποίο πλέον ενσωματώνεται σε όλες τις εφαρμογές του MsOffice, του Gemini (πρωην Bard) από την Google καθώς και πολλών άλλων εργαλείων που κάνουν χρήση της τεχνητής νοημοσύνης (CANVA AI, Midjourney, Notion AI κτλ)

Ανακαλύψτε τη Δύναμη της Τεχνητής Νοημοσύνης (A.I.) στην Ανάλυση Δεδομένων

Η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν ήρθε για να αντικαταστήσει τους επαγγελματίες των χρηματοοικονομικών και της λογιστικής. Αντίθετα, μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά, συνδυάζοντας την αποδοτικότητα της AI με την επιχειρηματική τους εμπειρία για τη βελτίωση της παραγωγικότητας και τη διαμόρφωση πιο αποτελεσματικών στρατηγικών.

Στο πλαίσιο της συνεχούς δέσμευσης μας να προσφέρουμε κορυφαία εκπαίδευση, το νέο μας σεμινάριο Ανάλυσης Δεδομένων με Τεχνητή Νοημοσύνη αναδεικνύει προηγμένες τεχνικές και εργαλεία που επαναπροσδιορίζουν τις δυνατότητες ανάλυσης δεδομένων.

Αξιοποιώντας την Τεχνητή Νοημοσύνη, τα στελέχη στους τομείς της χρηματοοικονομικής και λογιστικής μπορούν να βελτιώσουν την παραγωγικότητα τους και την απόδοσή τους, εξελίσσοντας τον ρόλο τους σε στρατηγικά στους Οργανισμούς τους.

Οι επαναλαμβανόμενες και κουραστικές εργασίες μπορούν πλέον να αυτοματοποιηθούν με την χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης. Με τα κατάλληλα εργαλεία και στοχευμένα ερωτήματα (prompts) η ανάλυση δεδομένων και εξαγωγή συμπερασμάτων αναβαθμίζεται σημαντικά.

Με τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης, αρκετές μονότονες κουραστικές εργασίες υλοποιούνται ταχύτατα και με άριστη ποιότητα, παραχωρώντας στα Στελέχη περισσότερο χρόνο να εστιάσουν σε στρατηγικά ερωτήματα. Στόχος κάθε Στέλεχους είναι να αφιερώνεται σε δημιουργικά θέματα και όχι με τετριμμένες επαναλήψεις.

Θεματολογία:


 • Εισαγωγή στην Τεχνητή Νοημοσύνη: Ανακαλύψτε πώς το ChatGPT και άλλα προηγμένα μοντέλα μπορούν να εφαρμοστούν στην ανάλυση δεδομένων και οικονομικών δεικτών.
 • Ενίσχυση του Excel και Power BI με Τεχνητή Νοημοσύνη: Μάθετε να ενσωματώνετε AI εργαλεία για αυτοματοποίηση και προβλεπτική ανάλυση, μετατρέποντας τα δεδομένα σας σε στρατηγικές γνώσεις.
 •  Πρακτικές Εφαρμογές στη Χρηματοοικονομική Ανάλυση, Τραπεζική και Λογιστική: Εξερευνήστε πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη μετασχηματίζει τους τομείς αυτούς, βελτιώνοντας την απόδοση και την παραγωγικότητα.
 • Ενσωμάτωση και Χρήση APIs στην Ανάλυση Δεδομένων: Κατανοήστε πώς τα APIs μπορούν να ενσωματωθούν στο Power BI για εξατομικευμένη ανάλυση δεδομένων και αυτοματισμούς, ανοίγοντας νέους δρόμους για προηγμένη διαδικασία λήψης αποφάσεων.
 • Προσαρμοσμένα GPT Μοντέλα στην Επιχείρηση: Εξερευνήστε τη δύναμη των προσαρμοσμένων GPT μοντέλων για την ανάλυση και επεξεργασία επιχειρηματικών δεδομένων, βελτιώνοντας την απόδοση και την προσβασιμότητα της πληροφορίας.

Πιστοποίησεις / Διαπιστεύσεις:

 •  Certified Portfolio Manager
 • Certified Financial Modeler
 • Certified Investment Consultant

Ο κος Λεϊμονής είναι σύμβουλος επιχειρήσεων και εξειδικεύεται στη χρηματοοικονομική μοντελοποίηση (financial modeling, forecasting & budgeting), την ανάλυση δεδομένων(data analysis), επιχειρηματική ευφυία (business intelligence), την αποτίμηση επιχειρήσεων και ανάλυση κινδύνου (valuation and risk analysis). Αυτές οι δεξιότητες ενσωματώνουν το σχεδιασμό και την δημιουργία χρηματοοικονομικών μοντέλων προβλέψεων (financial models) βασισμένος σε διεθνείς βέλτιστες πρακτικές καθώς και την επικοινωνία των αποτελεσμάτων με τη μορφή δυναμικών αναφορών υψηλών προδιαγραφών. Έχει πάνω από 25 ετή εργασιακή εμπειρία στις χρηματοοικονομικές αγορές ως διαχειριστής επενδυτικών χαρτοφυλακίων και σύμβουλος επενδύσεων μεγάλων πελατών (affluent clients) και έχει πρακτική εμπειρία σε διάφορους κλάδους της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (mutual funds, asset management), της επαγγελματικής εκπαίδευσης και στη συμβουλευτική εταιρειών με έμφαση στην χρηματοοικονομική ανάλυση και την ανάλυση δεδομένων. Έχοντας εμπειρία στη δημιουργία και ανάλυση χρηματοοικονομικών μοντέλων και βασισμένος σε διεθνή πρότυπα μοντελοποίησης, παρέχει στους πελάτες του τη δυνατότητα να αναπτύξουν ή να βελτιστοποιήσουν τα μοντέλα τους και να μπορούν να προβαίνουν σε πιο τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων για νέες επενδύσεις και αποτελεσματικότερη χρηματοδότηση των εταιρειών τους.

Ο Δημήτρης έχει συνεργαστεί στενά με ένα ευρύ φάσμα εταρειών και οργανισμών τόσο από τον δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα και είναι ιδιαίτερα περιζήτητος για την παροχή εξειδικευμένων σεμιναρίων στα αντικείμενα εξειδίκευσης τους. Στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης, έχει εκπαιδεύσει περισσότερους από 1200 επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού και ευρύτερου επιχειρηματικού τομέα (αναλυτές, οικονομικούς διευθυντές, financial controllers, λογιστές, στελέχη συμβουλευτικών και ανθρωπίνου δυναμικόυ κτλ).

Έχει συνεργαστεί με τη Microsoft για τη διεξαγωγή ειδικών σεμιναρίων κατάρτισης στην ανάλυση δεδομένων και τη χρηματοοικονομική μοντελοποίηση στην Ελλάδα και την Κύπρο. Είναι Visiting Lecturer στο ALBA Graduate Business School και στο Διεθνές Ινστιτούτο Διοίκησης Κύπρου (CIIM) και υπήρξε επικεφαλής καθηγητής σε εξειδικευμένα μαθήματα χρηματοοικονομικής (Porfolio Management & Investments, Derivatives, Financial Modeling) στο Deree at the American College of Greece από το 2008 έως το 2015.
Είναι κάτοχος πτυχίου Master in Business Administration (MBA) από το Πανεπιστήμιο Drexel, με ειδίκευση στη Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων και Διαχείριση Επενδύσεων και επίσης κατέχει Πτυχίο Τραπεζικής και Χρηματοοικονομικής Διοίκησης από το Πανεπιστήμιο του Πειραιά. Είναι επίσης πιστοποιημένος Financial Modeler, Διαχειριστής Χαρτοφυλακίου και Σύμβουλος Επενδύσεων.

Το σεμινάριο είναι ιδανικό για στελέχη τμημάτων λογιστηρίου και οικονομικών, στελέχη τραπεζών, επιχειρηματίες και στελέχη marketing που θέλουν να εκμεταλλευτούν τις δυνατότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης για να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα και την αποδοτικότητά τους.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

• Στελέχη τμημάτων λογιστηρίων και Οικονομικών Διευθύνσεων που είναι εξοικειωμένα με τις βασικές λειτουργίες του Excel
• Στελέχη Τραπεζών
• Στελέχη Συμβουλευτικών που εμπλέκονται στην ανάλυση δεδομένων
• Επιχειρηματίες κάθε κλάδου
• Στελέχη Διοίκησης μεσαίων και μεγάλων Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Δημοσίου
• Στελέχη Marketing που θέλουν να ενισχύσουν το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα

 • Εισαγωγή στην Τεχνητή Νοημοσύνη: Ανακαλύψτε πώς το ChatGPT και άλλα προηγμένα μοντέλα μπορούν να εφαρμοστούν στην ανάλυση δεδομένων και οικονομικών δεικτών.
 • Ενίσχυση του Excel και Power BI με Τεχνητή Νοημοσύνη: Μάθετε να ενσωματώνετε AI εργαλεία για αυτοματοποίηση και προβλεπτική ανάλυση, μετατρέποντας τα δεδομένα σας σε στρατηγικές γνώσεις.
 •  Πρακτικές Εφαρμογές στη Χρηματοοικονομική Ανάλυση, Τραπεζική και Λογιστική: Εξερευνήστε πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη μετασχηματίζει τους τομείς αυτούς, βελτιώνοντας την απόδοση και την παραγωγικότητα.
 • Ενσωμάτωση και Χρήση APIs στην Ανάλυση Δεδομένων: Κατανοήστε πώς τα APIs μπορούν να ενσωματωθούν στο Power BI για εξατομικευμένη ανάλυση δεδομένων και αυτοματισμούς, ανοίγοντας νέους δρόμους για προηγμένη διαδικασία λήψης αποφάσεων.
 • Προσαρμοσμένα GPT Μοντέλα στην Επιχείρηση: Εξερευνήστε τη δύναμη των προσαρμοσμένων GPT μοντέλων για την ανάλυση και επεξεργασία επιχειρηματικών δεδομένων, βελτιώνοντας την απόδοση και την προσβασιμότητα της πληροφορίας.

Πιστοποίησεις / Διαπιστεύσεις:

 •  Certified Portfolio Manager
 • Certified Financial Modeler
 • Certified Investment Consultant

Ο κος Λεϊμονής είναι σύμβουλος επιχειρήσεων και εξειδικεύεται στη χρηματοοικονομική μοντελοποίηση (financial modeling, forecasting & budgeting), την ανάλυση δεδομένων(data analysis), επιχειρηματική ευφυία (business intelligence), την αποτίμηση επιχειρήσεων και ανάλυση κινδύνου (valuation and risk analysis). Αυτές οι δεξιότητες ενσωματώνουν το σχεδιασμό και την δημιουργία χρηματοοικονομικών μοντέλων προβλέψεων (financial models) βασισμένος σε διεθνείς βέλτιστες πρακτικές καθώς και την επικοινωνία των αποτελεσμάτων με τη μορφή δυναμικών αναφορών υψηλών προδιαγραφών. Έχει πάνω από 25 ετή εργασιακή εμπειρία στις χρηματοοικονομικές αγορές ως διαχειριστής επενδυτικών χαρτοφυλακίων και σύμβουλος επενδύσεων μεγάλων πελατών (affluent clients) και έχει πρακτική εμπειρία σε διάφορους κλάδους της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (mutual funds, asset management), της επαγγελματικής εκπαίδευσης και στη συμβουλευτική εταιρειών με έμφαση στην χρηματοοικονομική ανάλυση και την ανάλυση δεδομένων. Έχοντας εμπειρία στη δημιουργία και ανάλυση χρηματοοικονομικών μοντέλων και βασισμένος σε διεθνή πρότυπα μοντελοποίησης, παρέχει στους πελάτες του τη δυνατότητα να αναπτύξουν ή να βελτιστοποιήσουν τα μοντέλα τους και να μπορούν να προβαίνουν σε πιο τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων για νέες επενδύσεις και αποτελεσματικότερη χρηματοδότηση των εταιρειών τους.

Ο Δημήτρης έχει συνεργαστεί στενά με ένα ευρύ φάσμα εταρειών και οργανισμών τόσο από τον δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα και είναι ιδιαίτερα περιζήτητος για την παροχή εξειδικευμένων σεμιναρίων στα αντικείμενα εξειδίκευσης τους. Στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης, έχει εκπαιδεύσει περισσότερους από 1200 επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού και ευρύτερου επιχειρηματικού τομέα (αναλυτές, οικονομικούς διευθυντές, financial controllers, λογιστές, στελέχη συμβουλευτικών και ανθρωπίνου δυναμικόυ κτλ).

Έχει συνεργαστεί με τη Microsoft για τη διεξαγωγή ειδικών σεμιναρίων κατάρτισης στην ανάλυση δεδομένων και τη χρηματοοικονομική μοντελοποίηση στην Ελλάδα και την Κύπρο. Είναι Visiting Lecturer στο ALBA Graduate Business School και στο Διεθνές Ινστιτούτο Διοίκησης Κύπρου (CIIM) και υπήρξε επικεφαλής καθηγητής σε εξειδικευμένα μαθήματα χρηματοοικονομικής (Porfolio Management & Investments, Derivatives, Financial Modeling) στο Deree at the American College of Greece από το 2008 έως το 2015.
Είναι κάτοχος πτυχίου Master in Business Administration (MBA) από το Πανεπιστήμιο Drexel, με ειδίκευση στη Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων και Διαχείριση Επενδύσεων και επίσης κατέχει Πτυχίο Τραπεζικής και Χρηματοοικονομικής Διοίκησης από το Πανεπιστήμιο του Πειραιά. Είναι επίσης πιστοποιημένος Financial Modeler, Διαχειριστής Χαρτοφυλακίου και Σύμβουλος Επενδύσεων.

Το σεμινάριο είναι ιδανικό για στελέχη τμημάτων λογιστηρίου και οικονομικών, στελέχη τραπεζών, επιχειρηματίες και στελέχη marketing που θέλουν να εκμεταλλευτούν τις δυνατότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης για να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα και την αποδοτικότητά τους.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

• Στελέχη τμημάτων λογιστηρίων και Οικονομικών Διευθύνσεων που είναι εξοικειωμένα με τις βασικές λειτουργίες του Excel
• Στελέχη Τραπεζών
• Στελέχη Συμβουλευτικών που εμπλέκονται στην ανάλυση δεδομένων
• Επιχειρηματίες κάθε κλάδου
• Στελέχη Διοίκησης μεσαίων και μεγάλων Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Δημοσίου
• Στελέχη Marketing που θέλουν να ενισχύσουν το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα


Περισσότερες Πληροφορίες

Contact Us

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Full Name *


Loading

 • client: Data Analysis
 • Location: ΤΒΑ
 • Surface Area: TBA
 • Architect: 18
 • Year Of Complited: Αθήνα
 • Project Value: Δια Ζώσης ή Online

Προχωρημένη Εκπαίδευση Excel Για Επαγγελματίες Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών

Live Online ή Δια Ζώσης Training Sessions
Διάρκεια Εκπαίδευσης: 4 ημέρες 
Ώρες Εκπαίδευσης: 12
Ειδική Έμφαση:   Προσαρμοσμένο για άτομα στους τομείς λογιστικής και χρηματοοικονομικών με βασικές ή μέτριες γνώσεις Excel.

 

Περιγραφή Σεμιναρίου

Μάθε να χρησιμοποιείς την πλήρη δυναμική του Excel με το ειδικά διαμορφωμένο σεμινάριό μας για επαγγελματίες που σχετίζονται με την λογιστική και τα χρηματοοικονομικά.

Το σεμινάριο αυτό σχεδιάστηκε με σκοπό να αναβαθμίσει τις δεξιότητες σας στο Excel, μετατρέποντας σας σε έναν ικανό επαγγελματία με άριστη γνώση στον χειρισμό των δεδομένων.

Το θέμα του σεμιναρίου είναι να ενισχύσει τις βασικές γνώσεις και τις δεξιότητες των συμμετεχόντων στο Microsoft Excel. Ενώ ο σκοπός του είναι να παρέχει μια ολοκληρωμένη κατανόηση των απαραίτητων λειτουργιών και δυνατοτήτων του Excel, δίνοντας τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να χειρίζονται αποτελεσματικά τα δεδομένα, να εκτελούν σύνθετους υπολογισμούς και να δημιουργούν εντυπωσιακές απεικονίσεις των δεδομένων τους.

Θεματολογία:


Βασικά Excel: Επισκόπηση του περιβάλλοντος εργασίας του Excel, πλοήγηση και βασικές λειτουργίες.

Λειτουργίες Κειμένου και Ημερομηνίας: Εξάσκηση στις λειτουργίες κειμένου και ημερομηνίας για τη διαχείριση και τη μορφοποίηση δεδομένων.

Εξαγωγή Δεδομένων: Τεχνικές για την εξαγωγή και μετασχηματισμό δεδομένων από διάφορες πηγές.

Ανάλυση Δεδομένων: Εισαγωγή στο Power Query και στους Pivot Tables. Εξάσκηση στους πίνακες Pivot για περίπλοκη ανάλυση δεδομένων.

Διαγράμματα και Γραφήματα Excel: Δημιουργώντας οπτικά ελκυστικά διαγράμματα και γραφήματα σου μεταφέρουν τις γνώσεις αποτελεσματικά.

Δημιουργία Σεναρίων: Κατανόηση και δημιουργία σεναρίων για στρατηγική λήψη αποφάσεων.

Πίνακες Ευαίσθητων Δεδομένων: Χρήση πινάκων δεδομένων για τη διεξαγωγή ευαίσθητων αναλύσεων.

Αφήγηση με Δεδομένα: Η τέχνη της οπτικοποίησης των δεδομένων και της αφήγησης για μια πιο πειστική παρουσίαση των αποτελεσμάτων.

Πιστοποίησεις / Διαπιστεύσεις:

 •  Certified Portfolio Manager
 • Certified Financial Modeler
 • Certified Investment Consultant

Ο κος Λεϊμονής είναι σύμβουλος επιχειρήσεων και εξειδικεύεται στη χρηματοοικονομική μοντελοποίηση (financial modeling, forecasting & budgeting), την ανάλυση δεδομένων(data analysis), επιχειρηματική ευφυία (business intelligence), την αποτίμηση επιχειρήσεων και ανάλυση κινδύνου (valuation and risk analysis). Αυτές οι δεξιότητες ενσωματώνουν το σχεδιασμό και την δημιουργία χρηματοοικονομικών μοντέλων προβλέψεων (financial models) βασισμένος σε διεθνείς βέλτιστες πρακτικές καθώς και την επικοινωνία των αποτελεσμάτων με τη μορφή δυναμικών αναφορών υψηλών προδιαγραφών. Έχει πάνω από 20 ετή εργασιακή εμπειρία στις χρηματοοικονομικές αγορές ως διαχειριστής επενδυτικών χαρτοφυλακίων και σύμβουλος επενδύσεων μεγάλων πελατών (affluent clients) και έχει πρακτική εμπειρία σε διάφορους κλάδους της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (mutual funds, asset management), της επαγγελματικής εκπαίδευσης και στη συμβουλευτική εταιρειών με έμφαση στην χρηματοοικονομική ανάλυση και την ανάλυση δεδομένων. Έχοντας εμπειρία στη δημιουργία και ανάλυση χρηματοοικονομικών μοντέλων και βασισμένος σε διεθνή πρότυπα μοντελοποίησης, παρέχει στους πελάτες του τη δυνατότητα να αναπτύξουν ή να βελτιστοποιήσουν τα μοντέλα τους και να μπορούν να προβαίνουν σε πιο τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων για νέες επενδύσεις και αποτελεσματικότερη χρηματοδότηση των εταιρειών τους.

Ο Δημήτρης έχει συνεργαστεί στενά με ένα ευρύ φάσμα εταρειών και οργανισμών τόσο από τον δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα και είναι ιδιαίτερα περιζήτητος για την παροχή εξειδικευμένων σεμιναρίων στα αντικείμενα εξειδίκευσης τους. Στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης, έχει εκπαιδεύσει περισσότερους από 1200 επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού και ευρύτερου επιχειρηματικού τομέα (αναλυτές, οικονομικούς διευθυντές, financial controllers, λογιστές, στελέχη συμβουλευτικών και ανθρωπίνου δυναμικόυ κτλ).

Έχει συνεργαστεί με τη Microsoft για τη διεξαγωγή ειδικών σεμιναρίων κατάρτισης στην ανάλυση δεδομένων και τη χρηματοοικονομική μοντελοποίηση στην Ελλάδα και την Κύπρο. Είναι Visiting Lecturer στο ALBA Graduate Business School και στο Διεθνές Ινστιτούτο Διοίκησης Κύπρου (CIIM) και υπήρξε επικεφαλής καθηγητής σε εξειδικευμένα μαθήματα χρηματοοικονομικής (Porfolio Management & Investments, Derivatives, Financial Modeling) στο Deree at the American College of Greece από το 2008 έως το 2015.
Είναι κάτοχος πτυχίου Master in Business Administration (MBA) από το Πανεπιστήμιο Drexel, με ειδίκευση στη Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων και Διαχείριση Επενδύσεων και επίσης κατέχει Πτυχίο Τραπεζικής και Χρηματοοικονομικής Διοίκησης από το Πανεπιστήμιο του Πειραιά. Είναι επίσης πιστοποιημένος Financial Modeler, Διαχειριστής Χαρτοφυλακίου και Σύμβουλος Επενδύσεων.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε επαγγελματίες λογιστικής και χρηματοοικονομικής, καθώς και σε συμβούλους και αναλυτές που εργάζονται με διάφορους τομείς δεδομένων. Είναι ιδανικό για άτομα που επιδιώκουν να βελτιώσουν τις γνώσεις τους στο Excel και να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές του για ανάλυση δεδομένων, αναφορές και λήψη αποφάσεων. Οι συμμετέχοντες μπορεί να προέρχονται από διάφορους κλάδους, όπως οικονομικών, συμβουλευτικούς, μάρκετινγκ και άλλων.

 • Λογιστές
 • Οικονομικοί Διευθυντές
 • Επιχειρηματικοί Αναλυτές
 • CFOs
 • Αναλυτές και άλλοι επαγγελματίες χρηματοοικονομικών που στοχεύουν στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους στο Excel.

Βασικά Excel: Επισκόπηση του περιβάλλοντος εργασίας του Excel, πλοήγηση και βασικές λειτουργίες.

Λειτουργίες Κειμένου και Ημερομηνίας: Εξάσκηση στις λειτουργίες κειμένου και ημερομηνίας για τη διαχείριση και τη μορφοποίηση δεδομένων.

Εξαγωγή Δεδομένων: Τεχνικές για την εξαγωγή και μετασχηματισμό δεδομένων από διάφορες πηγές.

Ανάλυση Δεδομένων: Εισαγωγή στο Power Query και στους Pivot Tables. Εξάσκηση στους πίνακες Pivot για περίπλοκη ανάλυση δεδομένων.

Διαγράμματα και Γραφήματα Excel: Δημιουργώντας οπτικά ελκυστικά διαγράμματα και γραφήματα σου μεταφέρουν τις γνώσεις αποτελεσματικά.

Δημιουργία Σεναρίων: Κατανόηση και δημιουργία σεναρίων για στρατηγική λήψη αποφάσεων.

Πίνακες Ευαίσθητων Δεδομένων: Χρήση πινάκων δεδομένων για τη διεξαγωγή ευαίσθητων αναλύσεων.

Αφήγηση με Δεδομένα: Η τέχνη της οπτικοποίησης των δεδομένων και της αφήγησης για μια πιο πειστική παρουσίαση των αποτελεσμάτων.

Πιστοποίησεις / Διαπιστεύσεις:

 •  Certified Portfolio Manager
 • Certified Financial Modeler
 • Certified Investment Consultant

Ο κος Λεϊμονής είναι σύμβουλος επιχειρήσεων και εξειδικεύεται στη χρηματοοικονομική μοντελοποίηση (financial modeling, forecasting & budgeting), την ανάλυση δεδομένων(data analysis), επιχειρηματική ευφυία (business intelligence), την αποτίμηση επιχειρήσεων και ανάλυση κινδύνου (valuation and risk analysis). Αυτές οι δεξιότητες ενσωματώνουν το σχεδιασμό και την δημιουργία χρηματοοικονομικών μοντέλων προβλέψεων (financial models) βασισμένος σε διεθνείς βέλτιστες πρακτικές καθώς και την επικοινωνία των αποτελεσμάτων με τη μορφή δυναμικών αναφορών υψηλών προδιαγραφών. Έχει πάνω από 20 ετή εργασιακή εμπειρία στις χρηματοοικονομικές αγορές ως διαχειριστής επενδυτικών χαρτοφυλακίων και σύμβουλος επενδύσεων μεγάλων πελατών (affluent clients) και έχει πρακτική εμπειρία σε διάφορους κλάδους της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (mutual funds, asset management), της επαγγελματικής εκπαίδευσης και στη συμβουλευτική εταιρειών με έμφαση στην χρηματοοικονομική ανάλυση και την ανάλυση δεδομένων. Έχοντας εμπειρία στη δημιουργία και ανάλυση χρηματοοικονομικών μοντέλων και βασισμένος σε διεθνή πρότυπα μοντελοποίησης, παρέχει στους πελάτες του τη δυνατότητα να αναπτύξουν ή να βελτιστοποιήσουν τα μοντέλα τους και να μπορούν να προβαίνουν σε πιο τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων για νέες επενδύσεις και αποτελεσματικότερη χρηματοδότηση των εταιρειών τους.

Ο Δημήτρης έχει συνεργαστεί στενά με ένα ευρύ φάσμα εταρειών και οργανισμών τόσο από τον δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα και είναι ιδιαίτερα περιζήτητος για την παροχή εξειδικευμένων σεμιναρίων στα αντικείμενα εξειδίκευσης τους. Στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης, έχει εκπαιδεύσει περισσότερους από 1200 επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού και ευρύτερου επιχειρηματικού τομέα (αναλυτές, οικονομικούς διευθυντές, financial controllers, λογιστές, στελέχη συμβουλευτικών και ανθρωπίνου δυναμικόυ κτλ).

Έχει συνεργαστεί με τη Microsoft για τη διεξαγωγή ειδικών σεμιναρίων κατάρτισης στην ανάλυση δεδομένων και τη χρηματοοικονομική μοντελοποίηση στην Ελλάδα και την Κύπρο. Είναι Visiting Lecturer στο ALBA Graduate Business School και στο Διεθνές Ινστιτούτο Διοίκησης Κύπρου (CIIM) και υπήρξε επικεφαλής καθηγητής σε εξειδικευμένα μαθήματα χρηματοοικονομικής (Porfolio Management & Investments, Derivatives, Financial Modeling) στο Deree at the American College of Greece από το 2008 έως το 2015.
Είναι κάτοχος πτυχίου Master in Business Administration (MBA) από το Πανεπιστήμιο Drexel, με ειδίκευση στη Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων και Διαχείριση Επενδύσεων και επίσης κατέχει Πτυχίο Τραπεζικής και Χρηματοοικονομικής Διοίκησης από το Πανεπιστήμιο του Πειραιά. Είναι επίσης πιστοποιημένος Financial Modeler, Διαχειριστής Χαρτοφυλακίου και Σύμβουλος Επενδύσεων.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε επαγγελματίες λογιστικής και χρηματοοικονομικής, καθώς και σε συμβούλους και αναλυτές που εργάζονται με διάφορους τομείς δεδομένων. Είναι ιδανικό για άτομα που επιδιώκουν να βελτιώσουν τις γνώσεις τους στο Excel και να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές του για ανάλυση δεδομένων, αναφορές και λήψη αποφάσεων. Οι συμμετέχοντες μπορεί να προέρχονται από διάφορους κλάδους, όπως οικονομικών, συμβουλευτικούς, μάρκετινγκ και άλλων.

 • Λογιστές
 • Οικονομικοί Διευθυντές
 • Επιχειρηματικοί Αναλυτές
 • CFOs
 • Αναλυτές και άλλοι επαγγελματίες χρηματοοικονομικών που στοχεύουν στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους στο Excel.


Περισσότερες Πληροφορίες

Contact Us

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Full Name *


Loading

 • Location: 13,15,20,24/2/2023
 • Surface Area: 17:30-20:30
 • Architect: 12
 • Year Of Complited: Αθήνα
 • Project Value: Δια Ζώσης ή Online

Advanced Excel Training for Accounting and Finance Professionals

Advanced Excel Training for Accounting &
Finance Professionals

Seminar Details:

 • Duration: 12 hours (4x3hrs), split into modules.
 • Format: Available both in-person and online.
 • Special Focus: Customized for individuals in accounting and finance sectors with basic or intermediate Excel knowledge.

Unlock the full potential of Excel with our tailored seminar for accounting and finance professionals. This immersive training is designed to elevate your Excel skills, transforming you into a proficient, data-savvy professional.

The objective of the seminar is to strengthen participants’ foundational knowledge and skills in Microsoft Excel. This seminar aims to provide a comprehensive understanding of Excel’s essential features and functionalities, empowering participants to efficiently manipulate data, perform complex calculations, and create impactful visualizations.

Module Breakdown:


Excel Basics: An overview of Excel’s interface, navigation, and essential
functionalities.
Text and Date Functions: Mastery of text and date functions for data
manipulation and formatting.
Data Extraction: Techniques for extracting and transforming data from various
sources.
Data Analysis: Introduction to Power Query and Pivot tables. Mastery of Pivot Tables for sophisticated data analysis.
Excel Charts and Graphs: Creating visually appealing charts and graphs to
convey insights effectively.
Scenario Building: Understanding and building scenarios for strategic decision making.
Sensitivity Data Tables: Utilizing data tables to perform sensitivity analysis.
Storytelling with Data: The art of data visualization and storytelling to
communicate findings persuasively.

Mr. Dimitris Leimonis attained in becoming one of the first financial modelling experts globally to be accredited on the 2 major financial modelling standards. 

He is an experienced finance professional with an in depth 25-year experience in financial markets and has hands-on experience in a number of industry sectors, including financial services, education and retail. In the business training area, he has provided training to more than 5,000 banking and business professionals focusing on financial modelling, data analytics, asset allocation, portfolio management and risk analysis.

He holds an MBA from Drexel University, specializing in Management Information Systems and Investment Management and a BSc in Banking and Financial Management from the University of Piraeus. He is also a certified Financial Modeller, Portfolio Manager and Investment Consultant.

This seminar is all-embracing! Whether you’re an aspiring

 • Business & Financial Analysts
 • Investment & Corporate Finance Professionals
 • CFOs
 • Finance & Risk Managers
 • Financial Controllers & Accountants
 • Finance & Accounting Officers
 • Heads of Business Units & Business Planners
 • Finance Directors
 • Treasury & Market Analysts
 • Financial & Strategic Planners
 • Project Commercial Management
 • Business Development & Marketing
 • Budget Managers
 • Business & Financial Analysts
 • Credit Risk Managers
 • Treasury Managers
 • Project Finance Officers
 • Management Accountant Manager
 • Investment Analyst
 • Registry/Accountant
 • Finance Analysts
 • Senior Accountant
 • Accounts Manager
 • Finance Associate
 • Or even contemplating a career switch

We’ve got you covered! Aim for the AFM certification, master financial modeling, and set yourself as a leader in your field.

Excel Basics: An overview of Excel’s interface, navigation, and essential
functionalities.
Text and Date Functions: Mastery of text and date functions for data
manipulation and formatting.
Data Extraction: Techniques for extracting and transforming data from various
sources.
Data Analysis: Introduction to Power Query and Pivot tables. Mastery of Pivot Tables for sophisticated data analysis.
Excel Charts and Graphs: Creating visually appealing charts and graphs to
convey insights effectively.
Scenario Building: Understanding and building scenarios for strategic decision making.
Sensitivity Data Tables: Utilizing data tables to perform sensitivity analysis.
Storytelling with Data: The art of data visualization and storytelling to
communicate findings persuasively.

Mr. Dimitris Leimonis attained in becoming one of the first financial modelling experts globally to be accredited on the 2 major financial modelling standards. 

He is an experienced finance professional with an in depth 25-year experience in financial markets and has hands-on experience in a number of industry sectors, including financial services, education and retail. In the business training area, he has provided training to more than 5,000 banking and business professionals focusing on financial modelling, data analytics, asset allocation, portfolio management and risk analysis.

He holds an MBA from Drexel University, specializing in Management Information Systems and Investment Management and a BSc in Banking and Financial Management from the University of Piraeus. He is also a certified Financial Modeller, Portfolio Manager and Investment Consultant.

This seminar is all-embracing! Whether you’re an aspiring

 • Business & Financial Analysts
 • Investment & Corporate Finance Professionals
 • CFOs
 • Finance & Risk Managers
 • Financial Controllers & Accountants
 • Finance & Accounting Officers
 • Heads of Business Units & Business Planners
 • Finance Directors
 • Treasury & Market Analysts
 • Financial & Strategic Planners
 • Project Commercial Management
 • Business Development & Marketing
 • Budget Managers
 • Business & Financial Analysts
 • Credit Risk Managers
 • Treasury Managers
 • Project Finance Officers
 • Management Accountant Manager
 • Investment Analyst
 • Registry/Accountant
 • Finance Analysts
 • Senior Accountant
 • Accounts Manager
 • Finance Associate
 • Or even contemplating a career switch

We’ve got you covered! Aim for the AFM certification, master financial modeling, and set yourself as a leader in your field.


More Information

Contact Us

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Full Name *


Loading

 • client: Data Analysis
 • Location: 23,28/2 & 1,6/3/2024
 • Surface Area: 16:00-19:00 EST
 • Architect: 12
 • Year Of Complited: Online
 • Project Value: Virtual or Face-to-Face Attendance

Advanced Financial Modeling (Greek)

Welcome to Your Journey of Financial Mastery: Advanced Financial Modeler Certification Exam Preparation

Join a league of distinguished professionals excelling in the world of finance with the esteemed Advanced Financial Modeler Certification (AFM). Financial Arena, certified by FMI, is your committed partner in this progressive journey. We empower you with the knowledge and best-practice modeling rules to build precise, efficient models, alongside invaluable skills to stress-test assumptions and verify your work effectively.

https://youtu.be/kXPqGA8wwX8

About AFM Exam:


Regarded as the cornerstone in financial modeling excellence, the AFM certification sets you apart from the crowd in an increasingly competitive sphere. With a strong foundation from our preparation course, you ascend to a position of respected proficiency and validated expertise.


Upon completing the training with Financial Arena, you will be suitably prepared to showcase your analytical prowess and modeling competence. Challenge yourself further by registering for the 4-hour online AFM exam. The exam, administered by the FMI, calls for candidates to analyze and model a company case study armed with an Excel file containing three years of financial data.

While the exam and AFM certification are not included with the course, we strongly recommend them, as they validate your financial modeling skills and offer a great boost to your professional credentials. Remember, registration for the AFM exam and the subsequent certification process are administered directly through FMI.

However, the value you gain from our seminar extends far beyond exam preparation. The skills you will learn are integral to a wide range of financial professions and will drive your success irrespective of whether you choose to take the exam. The knowledge imparted is universally relevant, ensuring you’re always primed to excel in financial modeling scenarios.

Mr. Dimitris Leimonis attained in becoming one of the first financial modelling experts globally to be accredited on the 2 major financial modelling standards. 

He is an experienced finance professional with an in depth 25-year experience in financial markets and has hands-on experience in a number of industry sectors, including financial services, education and retail. In the business training area, he has provided training to more than 5,000 banking and business professionals focusing on financial modelling, data analytics, asset allocation, portfolio management and risk analysis.

He holds an MBA from Drexel University, specializing in Management Information Systems and Investment Management and a BSc in Banking and Financial Management from the University of Piraeus. He is also a certified Financial Modeller, Portfolio Manager and Investment Consultant.

• Accurately forecast finances, driving your business plan and decision making.
• Align your model strategy with your business requirements.
• Fuse multiple data sets for advanced scenarios with industry-best practices.
• Design robust yet intuitive forecast models, adeptly handling model complexities.

This seminar is all-embracing! Whether you’re an aspiring

 • Business & Financial Analysts
 • Investment & Corporate Finance Professionals
 • CFOs
 • Finance & Risk Managers
 • Financial Controllers & Accountants
 • Finance & Accounting Officers
 • Heads of Business Units & Business Planners
 • Finance Directors
 • Treasury & Market Analysts
 • Financial & Strategic Planners
 • Project Commercial Management
 • Business Development & Marketing
 • Budget Managers
 • Business & Financial Analysts
 • Credit Risk Managers
 • Treasury Managers
 • Project Finance Officers
 • Management Accountant Manager
 • Investment Analyst
 • Registry/Accountant
 • Finance Analysts
 • Senior Accountant
 • Accounts Manager
 • Finance Associate
 • Or even contemplating a career switch

We’ve got you covered! Aim for the AFM certification, master financial modeling, and set yourself as a leader in your field.

Regarded as the cornerstone in financial modeling excellence, the AFM certification sets you apart from the crowd in an increasingly competitive sphere. With a strong foundation from our preparation course, you ascend to a position of respected proficiency and validated expertise.

Upon completing the training with Financial Arena, you will be suitably prepared to showcase your analytical prowess and modeling competence. Challenge yourself further by registering for the 4-hour online AFM exam. The exam, administered by the FMI, calls for candidates to analyze and model a company case study armed with an Excel file containing three years of financial data.

While the exam and AFM certification are not included with the course, we strongly recommend them, as they validate your financial modeling skills and offer a great boost to your professional credentials. Remember, registration for the AFM exam and the subsequent certification process are administered directly through FMI.

However, the value you gain from our seminar extends far beyond exam preparation. The skills you will learn are integral to a wide range of financial professions and will drive your success irrespective of whether you choose to take the exam. The knowledge imparted is universally relevant, ensuring you’re always primed to excel in financial modeling scenarios.

Mr. Dimitris Leimonis attained in becoming one of the first financial modelling experts globally to be accredited on the 2 major financial modelling standards. 

He is an experienced finance professional with an in depth 25-year experience in financial markets and has hands-on experience in a number of industry sectors, including financial services, education and retail. In the business training area, he has provided training to more than 5,000 banking and business professionals focusing on financial modelling, data analytics, asset allocation, portfolio management and risk analysis.

He holds an MBA from Drexel University, specializing in Management Information Systems and Investment Management and a BSc in Banking and Financial Management from the University of Piraeus. He is also a certified Financial Modeller, Portfolio Manager and Investment Consultant.

• Accurately forecast finances, driving your business plan and decision making.
• Align your model strategy with your business requirements.
• Fuse multiple data sets for advanced scenarios with industry-best practices.
• Design robust yet intuitive forecast models, adeptly handling model complexities.

This seminar is all-embracing! Whether you’re an aspiring

 • Business & Financial Analysts
 • Investment & Corporate Finance Professionals
 • CFOs
 • Finance & Risk Managers
 • Financial Controllers & Accountants
 • Finance & Accounting Officers
 • Heads of Business Units & Business Planners
 • Finance Directors
 • Treasury & Market Analysts
 • Financial & Strategic Planners
 • Project Commercial Management
 • Business Development & Marketing
 • Budget Managers
 • Business & Financial Analysts
 • Credit Risk Managers
 • Treasury Managers
 • Project Finance Officers
 • Management Accountant Manager
 • Investment Analyst
 • Registry/Accountant
 • Finance Analysts
 • Senior Accountant
 • Accounts Manager
 • Finance Associate
 • Or even contemplating a career switch

We’ve got you covered! Aim for the AFM certification, master financial modeling, and set yourself as a leader in your field.


COURSE PAGE

Contact Us

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Full Name *


Loading

 • client: Financial Modeling
 • Location: 5,7,19,21,26,28/3 & 3,5,9/4/2024
 • Surface Area: 17:30-20:30
 • Architect: 27
 • Year Of Complited: Greece Athens - Online
 • Project Value: Virtual or Face-to-Face Attendance

Elevate Your Analytics: Transform Business Reporting with Power BI & Power Query (Greek)

Live Online ή Δια Ζώσης Training Sessions
Διάρκεια Εκπαίδευσης: 6 ημέρες
Ώρες Εκπαίδευσης: 16

Case Studies, Πρακτικά Παραδείγματα, Q & A.

Περιγραφή Σεμιναρίου

Ψάχνετε τρόπους να ενισχύσετε τις δεξιότητές σας στην ανάλυση δεδομένων και τη δημιουργία εντυπωσιακών Dashboards;
Παρουσιάζουμε το σεμινάριο “Αναβαθμίστε τις Δεξιότητες σας με το Power BI, το Power Query και το Power Pivot”.

Παρακολουθήστε το σεμινάριο ανάλυσης δεδομένων και μάθετε πως να δημιουργείτε μοναδικά dashboards με τo Power BI.

Μέσα από πρακτικά παραδείγματα, θα ανακαλύψετε πώς η διασύνδεση δεδομένων από διάφορες πηγές μπορεί να εξοικονομήσει χρόνο, να εξαλείψει επαναλαμβανόμενες εργασίες και να δημιουργήσει αναφορές προς όφελος μιας βέλτιστης διαδικασίας λήψης αποφάσεων.

Η ανάγκη για δεξιότητες ανάλυσης δεδομένων (data analytics) στην αγορά συνεχίζει να αυξάνεται, υποδηλώνοντας ότι αυτές οι θέσεις εργασίας είναι πολύ περιζήτητες. Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να ενισχύσετε τις δεξιότητές σας, μάθοντας πώς να δημιουργείτε εντυπωσιακές και διαδραστικές αναφορές που μπορείτε να μοιράζεστε με ευκολία, ανεξάρτητα από τη συσκευή προβολής.

Ποιός θα είναι ο Εκπαιδευτής σας:


Πιστοποίησεις / Διαπιστεύσεις:

 •  Certified Portfolio Manager
 • Certified Financial Modeler
 • Certified Investment Consultant

Ο κος Λεϊμονής είναι σύμβουλος επιχειρήσεων και εξειδικεύεται στη χρηματοοικονομική μοντελοποίηση (financial modeling, forecasting & budgeting), την ανάλυση δεδομένων(data analysis), επιχειρηματική ευφυία (business intelligence), την αποτίμηση επιχειρήσεων και ανάλυση κινδύνου (valuation and risk analysis). Αυτές οι δεξιότητες ενσωματώνουν το σχεδιασμό και την δημιουργία χρηματοοικονομικών μοντέλων προβλέψεων (financial models) βασισμένος σε διεθνείς βέλτιστες πρακτικές καθώς και την επικοινωνία των αποτελεσμάτων με τη μορφή δυναμικών αναφορών υψηλών προδιαγραφών. Έχει πάνω από 20 ετή εργασιακή εμπειρία στις χρηματοοικονομικές αγορές ως διαχειριστής επενδυτικών χαρτοφυλακίων και σύμβουλος επενδύσεων μεγάλων πελατών (affluent clients) και έχει πρακτική εμπειρία σε διάφορους κλάδους της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (mutual funds, asset management), της επαγγελματικής εκπαίδευσης και στη συμβουλευτική εταιρειών με έμφαση στην χρηματοοικονομική ανάλυση και την ανάλυση δεδομένων. Έχοντας εμπειρία στη δημιουργία και ανάλυση χρηματοοικονομικών μοντέλων και βασισμένος σε διεθνή πρότυπα μοντελοποίησης, παρέχει στους πελάτες του τη δυνατότητα να αναπτύξουν ή να βελτιστοποιήσουν τα μοντέλα τους και να μπορούν να προβαίνουν σε πιο τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων για νέες επενδύσεις και αποτελεσματικότερη χρηματοδότηση των εταιρειών τους.

Ο Δημήτρης έχει συνεργαστεί στενά με ένα ευρύ φάσμα εταρειών και οργανισμών τόσο από τον δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα και είναι ιδιαίτερα περιζήτητος για την παροχή εξειδικευμένων σεμιναρίων στα αντικείμενα εξειδίκευσης τους. Στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης, έχει εκπαιδεύσει περισσότερους από 5500 επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού και ευρύτερου επιχειρηματικού τομέα (αναλυτές, οικονομικούς διευθυντές, financial controllers, λογιστές, στελέχη συμβουλευτικών και ανθρωπίνου δυναμικόυ κτλ).

Έχει συνεργαστεί με τη Microsoft για τη διεξαγωγή ειδικών σεμιναρίων κατάρτισης στην ανάλυση δεδομένων και τη χρηματοοικονομική μοντελοποίηση στην Ελλάδα και την Κύπρο. Είναι Visiting Lecturer στο ALBA Graduate Business School και στο Διεθνές Ινστιτούτο Διοίκησης Κύπρου (CIIM) και υπήρξε επικεφαλής καθηγητής σε εξειδικευμένα μαθήματα χρηματοοικονομικής (Porfolio Management & Investments, Derivatives, Financial Modeling) στο Deree at the American College of Greece από το 2008 έως το 2015.
Είναι κάτοχος πτυχίου Master in Business Administration (MBA) από το Πανεπιστήμιο Drexel, με ειδίκευση στη Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων και Διαχείριση Επενδύσεων και επίσης κατέχει Πτυχίο Τραπεζικής και Χρηματοοικονομικής Διοίκησης από το Πανεπιστήμιο του Πειραιά. Είναι επίσης πιστοποιημένος Financial Modeler, Διαχειριστής Χαρτοφυλακίου και Σύμβουλος Επενδύσεων.

 

 • Αυτοματοποιήστε την ανάλυση δεδομένων στο Excel με το Power Query.
 • Ενισχύστε τις δεξιότητές σας στη δημιουργία αναφορών που εντυπωσιάζουν.
 • Μάθετε πώς να δημιουργείτε μοναδικά Dashboards με το πιο εξελιγμένο εργαλείο ανάλυσης δεδομένων, το Power BI.

Μέσω πρακτικών παραδειγμάτων, θα αποκτήσετε τη δυνατότητα να επεξεργάζεστε τα δεδομένα σας με αποτελεσματικότητα και να ανανεώνετε τις αναφορές σας, εξοικονομώντας πολύτιμο χρόνο.

Το Power BI – Η Επόμενη Διάσταση στην Ανάλυση Δεδομένων

 • Επιτρέπει τη δημιουργία εντυπωσιακών και διαδραστικών αναφορών (dashboards) που μπορούν να μοιραστούν σε οποιαδήποτε συσκευή.
 • Είναι ένα δωρεάν εργαλείο που μπορείτε να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας.
 • Το Power BI είναι ένα από τα μεγαλύτερα νέα στο κόσμο του Excel τα τελευταία 10 χρόνια. Δίνει στους χρήστες του Excel την δύναμη να αντλούν πληροφορίες από πολλαπλές πηγές, να τις συνδέουν και στη συνέχεια να εκτελούν υπολογισμούς και αναλύσεις.
 • Το Power BI εκμεταλλευόμενο τις καλύτερες επιλογές απεικόνισης των δεδομένων σας (data visualization) σας βοηθάει να αναβαθμίσετε τις αναφορές σας, να εξάγετε συμπεράσματα και να βελτιώσετε τη λήψη αποφάσεων στην επιχείρησή σας.

Να ξεκινήσουμε από το γεγονός οτι δεν υπάρχει προαπαιτούμενο για την παρακολούθηση του συγκεκριμένου σεμιναρίου – Η μόνη προυπόθεση είναι η χρήση υπολογιστή με λειτουργικό Windows. Απευθύνεται σε όσους ασχολούνται με αναφορές και ανάλυση δεδομένων (reporting and analytics) και σπαταλάνε πολύτιμο χρόνο στο Excel.

Το συγκεκριμένο σεμινάριο έχει σχεδιαστεί για επαγγελματιές που θέλουν να αναβαθμίσουν τις δεξιότητες τους στην ανάλυση δεδομένων και την μέτρηση της αποδοτικότητας μιας επιχείρησης:

 • Business & Financial Analysts
 • Chief Finance Officers & Finance Managers
 • Risk Managers and Portfolio Managers
 • Financial Controllers and Accountants
 • Senior Accounting Manager/ Accountants
 • Senior Financial Planning& Analysis Manager
 • Senior Financial Analyst
 • Anyone seeking to improve their data analytics skill set
 • Industry Consultants
 • Project Managers and Risk Analysts
 • Corporate Finance and Business Development Professionals
 • Finance, Budgeting & Accounting staff
 • Heads of Business Units & Business Planners
 • BI consultants
 • Business analysts
 • System analysts
 • Anyone who has to create reports or dashboards
 • Data Scientists
 • Tax Advisors
 • Finance Managers -Shipping
 • Strategy and Investment Consultants
 • Supervisors
 • HR Directors
 • Procurement Officers
 • Payroll Project Coordinators
 • Heads of Finance
 • Senior Business Consultants

Πιστοποίησεις / Διαπιστεύσεις:

 •  Certified Portfolio Manager
 • Certified Financial Modeler
 • Certified Investment Consultant

Ο κος Λεϊμονής είναι σύμβουλος επιχειρήσεων και εξειδικεύεται στη χρηματοοικονομική μοντελοποίηση (financial modeling, forecasting & budgeting), την ανάλυση δεδομένων(data analysis), επιχειρηματική ευφυία (business intelligence), την αποτίμηση επιχειρήσεων και ανάλυση κινδύνου (valuation and risk analysis). Αυτές οι δεξιότητες ενσωματώνουν το σχεδιασμό και την δημιουργία χρηματοοικονομικών μοντέλων προβλέψεων (financial models) βασισμένος σε διεθνείς βέλτιστες πρακτικές καθώς και την επικοινωνία των αποτελεσμάτων με τη μορφή δυναμικών αναφορών υψηλών προδιαγραφών. Έχει πάνω από 20 ετή εργασιακή εμπειρία στις χρηματοοικονομικές αγορές ως διαχειριστής επενδυτικών χαρτοφυλακίων και σύμβουλος επενδύσεων μεγάλων πελατών (affluent clients) και έχει πρακτική εμπειρία σε διάφορους κλάδους της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (mutual funds, asset management), της επαγγελματικής εκπαίδευσης και στη συμβουλευτική εταιρειών με έμφαση στην χρηματοοικονομική ανάλυση και την ανάλυση δεδομένων. Έχοντας εμπειρία στη δημιουργία και ανάλυση χρηματοοικονομικών μοντέλων και βασισμένος σε διεθνή πρότυπα μοντελοποίησης, παρέχει στους πελάτες του τη δυνατότητα να αναπτύξουν ή να βελτιστοποιήσουν τα μοντέλα τους και να μπορούν να προβαίνουν σε πιο τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων για νέες επενδύσεις και αποτελεσματικότερη χρηματοδότηση των εταιρειών τους.

Ο Δημήτρης έχει συνεργαστεί στενά με ένα ευρύ φάσμα εταρειών και οργανισμών τόσο από τον δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα και είναι ιδιαίτερα περιζήτητος για την παροχή εξειδικευμένων σεμιναρίων στα αντικείμενα εξειδίκευσης τους. Στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης, έχει εκπαιδεύσει περισσότερους από 5500 επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού και ευρύτερου επιχειρηματικού τομέα (αναλυτές, οικονομικούς διευθυντές, financial controllers, λογιστές, στελέχη συμβουλευτικών και ανθρωπίνου δυναμικόυ κτλ).

Έχει συνεργαστεί με τη Microsoft για τη διεξαγωγή ειδικών σεμιναρίων κατάρτισης στην ανάλυση δεδομένων και τη χρηματοοικονομική μοντελοποίηση στην Ελλάδα και την Κύπρο. Είναι Visiting Lecturer στο ALBA Graduate Business School και στο Διεθνές Ινστιτούτο Διοίκησης Κύπρου (CIIM) και υπήρξε επικεφαλής καθηγητής σε εξειδικευμένα μαθήματα χρηματοοικονομικής (Porfolio Management & Investments, Derivatives, Financial Modeling) στο Deree at the American College of Greece από το 2008 έως το 2015.
Είναι κάτοχος πτυχίου Master in Business Administration (MBA) από το Πανεπιστήμιο Drexel, με ειδίκευση στη Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων και Διαχείριση Επενδύσεων και επίσης κατέχει Πτυχίο Τραπεζικής και Χρηματοοικονομικής Διοίκησης από το Πανεπιστήμιο του Πειραιά. Είναι επίσης πιστοποιημένος Financial Modeler, Διαχειριστής Χαρτοφυλακίου και Σύμβουλος Επενδύσεων.

 

 • Αυτοματοποιήστε την ανάλυση δεδομένων στο Excel με το Power Query.
 • Ενισχύστε τις δεξιότητές σας στη δημιουργία αναφορών που εντυπωσιάζουν.
 • Μάθετε πώς να δημιουργείτε μοναδικά Dashboards με το πιο εξελιγμένο εργαλείο ανάλυσης δεδομένων, το Power BI.

Μέσω πρακτικών παραδειγμάτων, θα αποκτήσετε τη δυνατότητα να επεξεργάζεστε τα δεδομένα σας με αποτελεσματικότητα και να ανανεώνετε τις αναφορές σας, εξοικονομώντας πολύτιμο χρόνο.

Το Power BI – Η Επόμενη Διάσταση στην Ανάλυση Δεδομένων

 • Επιτρέπει τη δημιουργία εντυπωσιακών και διαδραστικών αναφορών (dashboards) που μπορούν να μοιραστούν σε οποιαδήποτε συσκευή.
 • Είναι ένα δωρεάν εργαλείο που μπορείτε να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας.
 • Το Power BI είναι ένα από τα μεγαλύτερα νέα στο κόσμο του Excel τα τελευταία 10 χρόνια. Δίνει στους χρήστες του Excel την δύναμη να αντλούν πληροφορίες από πολλαπλές πηγές, να τις συνδέουν και στη συνέχεια να εκτελούν υπολογισμούς και αναλύσεις.
 • Το Power BI εκμεταλλευόμενο τις καλύτερες επιλογές απεικόνισης των δεδομένων σας (data visualization) σας βοηθάει να αναβαθμίσετε τις αναφορές σας, να εξάγετε συμπεράσματα και να βελτιώσετε τη λήψη αποφάσεων στην επιχείρησή σας.

Να ξεκινήσουμε από το γεγονός οτι δεν υπάρχει προαπαιτούμενο για την παρακολούθηση του συγκεκριμένου σεμιναρίου – Η μόνη προυπόθεση είναι η χρήση υπολογιστή με λειτουργικό Windows. Απευθύνεται σε όσους ασχολούνται με αναφορές και ανάλυση δεδομένων (reporting and analytics) και σπαταλάνε πολύτιμο χρόνο στο Excel.

Το συγκεκριμένο σεμινάριο έχει σχεδιαστεί για επαγγελματιές που θέλουν να αναβαθμίσουν τις δεξιότητες τους στην ανάλυση δεδομένων και την μέτρηση της αποδοτικότητας μιας επιχείρησης:

 • Business & Financial Analysts
 • Chief Finance Officers & Finance Managers
 • Risk Managers and Portfolio Managers
 • Financial Controllers and Accountants
 • Senior Accounting Manager/ Accountants
 • Senior Financial Planning& Analysis Manager
 • Senior Financial Analyst
 • Anyone seeking to improve their data analytics skill set
 • Industry Consultants
 • Project Managers and Risk Analysts
 • Corporate Finance and Business Development Professionals
 • Finance, Budgeting & Accounting staff
 • Heads of Business Units & Business Planners
 • BI consultants
 • Business analysts
 • System analysts
 • Anyone who has to create reports or dashboards
 • Data Scientists
 • Tax Advisors
 • Finance Managers -Shipping
 • Strategy and Investment Consultants
 • Supervisors
 • HR Directors
 • Procurement Officers
 • Payroll Project Coordinators
 • Heads of Finance
 • Senior Business Consultants

Κάνε έγγραφή έως
10 Μαρτίου
και εξασφάλισε έκπτωση 150€

Days Hours Minutes Seconds

Past Students Testimonials

Really helpfull
the lecturer really enjoyed his work and that was inspirational the information was very important and really helped me with my work, I am thankful that I followed the courses
V.K.CFO
Excellent training. Very good material and one on one assistance to understand in depth formulas.
D.H.
Great experience, totally worth it
Mr Leimonis has a deep knowledge of the subject.
Learning method is very effective.
By the end of the seminar you have gained the ability to focus on the big picture
V.TFINANCIAL CONTROLLER
Very Interactive and Relevant training
Really enjoyed the training! Dimitris is quite knowledgeable and ready to assist so that to learn how to prepare stunning dashboards that can save me time and get great insights. This training will greatly improve my work as it was hands on and helped me upgrade my reporting skills.
B.L.
Excellent platform, interesting material and well presented!
N.K.
Used it for a course held online through the quarantine (Power BI). More than satisfied.
A.A.
Previous
Next

Περισσότερες Πληροφορίες

Contact Us

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Full Name *


Loading

 • Location: 20,22,27,29/3 & 4,10/4/2024
 • Surface Area: (22/3 & 4/4) 5-7 μ.μ. & 5-8 μ.μ.
 • Architect: 16
 • Year Of Complited: Αθήνα
 • Project Value: Δια Ζώσης ή Online

Elevate Your Analytics: Transform Business Reporting with Power BI & Power Query (ENG)

Elevate Your Analytics: Transform Business Reporting with Power BI & Power Query (ENG)

Seminar Details:

 • Duration: 16 hours 
 • Format:  online

Take a deep dive into Power BI, a robust tool designed for dynamic dashboards and compelling data visualization. Learn how to transform raw data into visually engaging narrative dashboards that can drive strategic business decisions. Pick up the power of Power BI coupled with Excel’s Power Query to unmask the full potential of data analytics

Key learning points


 • Introduction to Power Query and its integration within Excel
 • Efficient data integration from various sources (Excel, csv, xml, SQL, etc.)
 • Understanding the process and ease of data transformation with Power Query
 • Learn to minimize repetitive data manipulation and make data analysis more efficient
 • Understand the principles of powerful, dynamic dashboards creation
 • Create compelling data visualizations
 • Leverage Power BI’s synergy with Excel’s Power Query
 • Understand Machine Learning and AI for faster and smarter insights
 • Introduction to Power Pivot and its capabilities.
 • Grasp the process of creating robust data models.
 • Learn to develop detailed big data reports.
 • Understand the role of interactive dashboards and KPIs within Excel.
 • Master advanced data visualization techniques.
 • Learn how to create interactive dashboards.
 • Enhance strategic decision-making with visually appealing data insights.
 • Capitalize on Machine Learning and AI to accelerate data insights.
 • Speed up your data analysis process.
 • Learn to collect and refine data from different sources effectively.
 • Master the process of data transformation and automating data-related tasks.
 • Spend less time on data manipulation and more time on decision-making.
 • Acquire the ability to handle and report big data efficiently.
 • Improve data analysis through the creation of robust data models.
 • Capitalize on Excel’s advanced features for significant data analytics.
 • Streamline decision-making with data-driven insights

Mr. Dimitris Leimonis attained in becoming one of the first financial modelling experts globally to be accredited on the 2 major financial modelling standards. 

He is an experienced finance professional with an in depth 25-year experience in financial markets and has hands-on experience in a number of industry sectors, including financial services, education and retail. In the business training area, he has provided training to more than 5,000 banking and business professionals focusing on financial modelling, data analytics, asset allocation, portfolio management and risk analysis.

He holds an MBA from Drexel University, specializing in Management Information Systems and Investment Management and a BSc in Banking and Financial Management from the University of Piraeus. He is also a certified Financial Modeller, Portfolio Manager and Investment Consultant.

This seminar is all-embracing! Whether you’re an aspiring

 • Business & Financial Analysts
 • Investment & Corporate Finance Professionals
 • CFOs
 • Finance & Risk Managers
 • Financial Controllers & Accountants
 • Finance & Accounting Officers
 • Heads of Business Units & Business Planners
 • Treasury & Market Analysts
 • Financial & Strategic Planners
 • Project Commercial Management
 • Business Development & Marketing
 • Budget Managers
 • Business & Financial Analysts
 • Credit Risk Managers
 • Treasury Managers
 • Project Finance Officers
 • Management Accountant Manager
 • Investment Analyst
 • Registry/Accountant
 • Finance Analysts
 • Senior Accountant
 • Accounts Manager
 • Finance Associate
 • Business Analyst
 • BI Consultants
 • Data Analysts
 • Data Visualization Experts
 • Marketing Specialists
 • Introduction to Power Query and its integration within Excel
 • Efficient data integration from various sources (Excel, csv, xml, SQL, etc.)
 • Understanding the process and ease of data transformation with Power Query
 • Learn to minimize repetitive data manipulation and make data analysis more efficient
 • Understand the principles of powerful, dynamic dashboards creation
 • Create compelling data visualizations
 • Leverage Power BI’s synergy with Excel’s Power Query
 • Understand Machine Learning and AI for faster and smarter insights
 • Introduction to Power Pivot and its capabilities.
 • Grasp the process of creating robust data models.
 • Learn to develop detailed big data reports.
 • Understand the role of interactive dashboards and KPIs within Excel.
 • Master advanced data visualization techniques.
 • Learn how to create interactive dashboards.
 • Enhance strategic decision-making with visually appealing data insights.
 • Capitalize on Machine Learning and AI to accelerate data insights.
 • Speed up your data analysis process.
 • Learn to collect and refine data from different sources effectively.
 • Master the process of data transformation and automating data-related tasks.
 • Spend less time on data manipulation and more time on decision-making.
 • Acquire the ability to handle and report big data efficiently.
 • Improve data analysis through the creation of robust data models.
 • Capitalize on Excel’s advanced features for significant data analytics.
 • Streamline decision-making with data-driven insights

Mr. Dimitris Leimonis attained in becoming one of the first financial modelling experts globally to be accredited on the 2 major financial modelling standards. 

He is an experienced finance professional with an in depth 25-year experience in financial markets and has hands-on experience in a number of industry sectors, including financial services, education and retail. In the business training area, he has provided training to more than 5,000 banking and business professionals focusing on financial modelling, data analytics, asset allocation, portfolio management and risk analysis.

He holds an MBA from Drexel University, specializing in Management Information Systems and Investment Management and a BSc in Banking and Financial Management from the University of Piraeus. He is also a certified Financial Modeller, Portfolio Manager and Investment Consultant.

This seminar is all-embracing! Whether you’re an aspiring

 • Business & Financial Analysts
 • Investment & Corporate Finance Professionals
 • CFOs
 • Finance & Risk Managers
 • Financial Controllers & Accountants
 • Finance & Accounting Officers
 • Heads of Business Units & Business Planners
 • Treasury & Market Analysts
 • Financial & Strategic Planners
 • Project Commercial Management
 • Business Development & Marketing
 • Budget Managers
 • Business & Financial Analysts
 • Credit Risk Managers
 • Treasury Managers
 • Project Finance Officers
 • Management Accountant Manager
 • Investment Analyst
 • Registry/Accountant
 • Finance Analysts
 • Senior Accountant
 • Accounts Manager
 • Finance Associate
 • Business Analyst
 • BI Consultants
 • Data Analysts
 • Data Visualization Experts
 • Marketing Specialists


More Information

Contact Us

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Full Name *


Loading

 • client: Data Analysis
 • Location: April 2024
 • Surface Area: 16:00-19:00 EST & 16:00-18:00 EST
 • Architect: 16
 • Year Of Complited: Online

Bank Recovery & Resolution

TBA,

Live Face-to-face Training Sessions
Attendance for 3 Days Training
Guided Learning Hours – 24
Case Studies, Practical Examples, Q & A,

Course Overview

How to establish credible and feasible recovery and resolution strategies for individual banks? What are the key phases during a crisis, key stakeholders involved and what are the necessary steps and processes to manage it?

The financial crisis of 2007-2008 taught us that banks should strive to become more resilient, with more capital and liquidity resources, to better cope with market turmoil or their idiosyncratic weaknesses. It also reminded us the importance of early warning mechanisms to ensure that competent authorities are well informed in advance and have the time to prepare.

This 3-day face to face course provides a comprehensive overview of the European bank recovery and resolution framework, the tools to identify, prepare and manage a banking crisis as well as the processes to ensure compliance with the framework, leveraging from the FSB work, as well as the European framework (BRRD I and II and SRMR). The training focuses on conceptual as well as operational issues aiming to link theory with practice through case studies and past crisis examples.

Trainer’s Profile:

Our Expert Trainer is an experienced senior finance professional specializing in bank risk analysis and crisis management (recovery and resolution). After 10 years of professional experience in the financial markets (analysis and asset management, mainly in fixed income markets), our Expert took a deep dive on crisis management and bank resolutions topics. During the massive consolidation of the Greek banking industry (2010 – 2018), Our Expert participated in several crisis management groups and bank resolutions as a financial stability or resolution expert. In 2017, was appointed as a senior bank recovery and resolution expert at the Policy & Strategy Directorate of the Single Resolution Board (SRB). In parallel, was responsible for the Agency’s training strategy conducting resolution related training sessions and crisis simulation exercises (i.e. Dryruns). At present, works as a risk analysis and crisis management

senior manager in a national Central Bank and provides crisis management and bank recovery and resolution related training.

In 2016 co-drafted a report on «Bank resolution and bail- in in the EU: selected case studies pre and post BRRD» published by FinSAC, World Bank.

Key Takeaways:

 • Understand and acquire the essentials, the mechanics and key features of the bank recovery and resolution framework.
 • Recognize how to assess recovery plans.
 • Identify and understand the pitfalls of resolution plans.
 • Explain the necessary steps to identify, prepare and manage a crisis in a bank as well as all the necessary processes to ensure compliance with the framework and credible execution of the resolution scheme.
 • Assess their national bank resolution framework against international and European practice.
Who Should Attend:

 • Head of Group Recovery & Resolution Planning
 • Head of Recovery & Resolution Planning
 • Executive Director, Resolution Department
 • Director Corporate Finance
 • Head of the Financial Impact and Strategy
 • Senior Director, Sector Lead Eurozone Financial Institutions
 • Deputy Director, Bank Resolution Department
 • Head of Resolution Planning Office
 • Senior Structurer, Capital Products
 • Recovery & Resolution Planning
 • Head of the Division, National Debt Office
 • Managing Director & Senior Regulatory Counsel
 • Senior Financial Sector Specialist
 • Advisor, Crisis Management Division
 • Governance Manager
 • Director Resolution Planning
 • Senior Legal Advisor
 • Deputy Director General – Financial Regulatory Authority
 • Head of Crisis, Recovery & Resolution
 • Senior Director – Resolution Working Group
 • Director Strategic Corporate Finance

Our Expert Trainer is an experienced senior finance professional specializing in bank risk analysis and crisis management (recovery and resolution). After 10 years of professional experience in the financial markets (analysis and asset management, mainly in fixed income markets), our Expert took a deep dive on crisis management and bank resolutions topics. During the massive consolidation of the Greek banking industry (2010 – 2018), Our Expert participated in several crisis management groups and bank resolutions as a financial stability or resolution expert. In 2017, was appointed as a senior bank recovery and resolution expert at the Policy & Strategy Directorate of the Single Resolution Board (SRB). In parallel, was responsible for the Agency’s training strategy conducting resolution related training sessions and crisis simulation exercises (i.e. Dryruns). At present, works as a risk analysis and crisis management

senior manager in a national Central Bank and provides crisis management and bank recovery and resolution related training.

In 2016 co-drafted a report on «Bank resolution and bail- in in the EU: selected case studies pre and post BRRD» published by FinSAC, World Bank.

 • Understand and acquire the essentials, the mechanics and key features of the bank recovery and resolution framework.
 • Recognize how to assess recovery plans.
 • Identify and understand the pitfalls of resolution plans.
 • Explain the necessary steps to identify, prepare and manage a crisis in a bank as well as all the necessary processes to ensure compliance with the framework and credible execution of the resolution scheme.
 • Assess their national bank resolution framework against international and European practice.
 • Head of Group Recovery & Resolution Planning
 • Head of Recovery & Resolution Planning
 • Executive Director, Resolution Department
 • Director Corporate Finance
 • Head of the Financial Impact and Strategy
 • Senior Director, Sector Lead Eurozone Financial Institutions
 • Deputy Director, Bank Resolution Department
 • Head of Resolution Planning Office
 • Senior Structurer, Capital Products
 • Recovery & Resolution Planning
 • Head of the Division, National Debt Office
 • Managing Director & Senior Regulatory Counsel
 • Senior Financial Sector Specialist
 • Advisor, Crisis Management Division
 • Governance Manager
 • Director Resolution Planning
 • Senior Legal Advisor
 • Deputy Director General – Financial Regulatory Authority
 • Head of Crisis, Recovery & Resolution
 • Senior Director – Resolution Working Group
 • Director Strategic Corporate Finance

Contact Us

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Personal Details

Full Name *


Loading

 • client: TBA
 • Location: -
 • Surface Area: 3 Days
 • Architect: Live Face-to-face
 • Year Of Complited: 24